Razlika med ročnimi in strojnimi ometi?

V naši vsakodnevni praksi nas investitorju in naše stranke pogostokrat vprašajo, katera od tehnologij izdelave ometov je boljša: so boljši ročni ali strojni ometi? Ker se v našem podjetju v praksi pogostokrat srečujemo z obema vrstama ometov, enoznačnega odgovora na to vprašanje nimamo, vsekakor pa zaradi več kot 15 letnih izkušenj, ki jih imamo, prisegamo na ročne omete.

 

Omet nudi s svojo mineralno sestavo in zgradbo zaščitno in izravnalno funkcijo jedru zidu, ki je sestavljen iz opeke, betonskih zidakov ali armiranega betona, zato je njegova pravilna in kvalitetna izvedba še kako pomembna. Čeprav velja prepričanje, da je pri ročnih ometih kvaliteto in pravilno, dobro izvedbo težko nadzorovati in ohranjati enakomerno skozi celoten objekt, to ne drži popolnoma. V kolikor pri sami izvedbi sledimo strogim merilom kakovosti in izvedbe, k čemur smo v našem podjetju vsekakor zavezani, lahko ročni ometi po svojih kemijskih in fizikalnih lastnostih celo presežejo kvaliteto strojnih ometov. Zaradi tehnologije, ki omogoča predvsem hitro izvajanje strojnih ometov, se resda lahko izkažejo strojni ometi za ekonomsko ugodnejšo varianto, toda morda na kratek rok. Neustrezna priprava maltne mešanice ter izvedba marsikaterih poceni izvajalcev, pri katerih se daje prednost količini in ne kvaliteti, velikokrat vodi do pomankljive izvedbe strojnih ometov. Kot gradbeno podjetje smo bili udeleženi že pri številnih sanacijah povsem na novo narejenih strojnih ometov, v takih primerih pa so končni stroški sanacije vsekakor presegli strošek, ki bi ga imel investitor na začetku ob izbiri ročnih ometov preverjenega izvajalca.

naslov stroj

Strojni ometi so sestavljeni iz industrijsko pripravljene mešanice, na stene, ki morajo biti gladke, pa se strojno z brizganjem nanaša tanka plast ometa. Maltna mešanice vsebujejo tudi mavčno vezivo, zaradi česar naj bi bila prednost strojnih ometov v prilagajanju gradbenim fizikalnim lastnostim zgradbe oziroma zahtevanim bivalnim pogojem.

Ročni ometi pa se medtem izvajajo na osnovi mešanice, ki je pripravljena iz peska frakcije 0-4 mm, hidriranega apna in cementnega veziva ter seveda vode. Zaradi zmožnosti prilagajanja mešanice lastnostim objekta in površine, kakor tudi debeline izvedbe, ki je pri ročnih ometih praviloma debelejša kakor pri strojnih, ročne omete močno priporočamo predvsem pri adaptacijah stavb ter sanacijah. Ročni ometi, pri katerih mavčnega veziva ni in zato veljajo tudi za veliko bolj trdne in odporne na točkovne poškodbe, so seveda prava izbira tudi pri izvajanju ometov v novogradnjah, a se investitorji zaradi manjših stoškov in želje po prihranku velikokrat odločijo za strojne omete.

V našem podjetju smo že zelo kmalu ugotovili, da za marsikaterega investitorja gradbeni poseg, pa naj gre za sanacijo, adaptacijo ali pa novogradnjo, predstavlja takorekoč življenjski projekt, zato v vsak projekt vlagamo kvalitetne materialne, znanje in izkušnje, ki smo si jih na področju izvajanja gradbenih del pridobili tekom let. Izredno nas veseli nas, da stranke to tudi opazijo:  v zadnjem času vse več strank zopet daje prednost kvaliteti ter preverjenim izvajalcem namesto cenovno ugodnejšim ponudbam vprašljivega slovesa, pri katerih je kvaliteta (in stranka) na zadnjem mestu.

Comments for this post are closed.