Konferenca TOP FASADER

Predstavitev novosti s strani proizvajalcev fasadnih sistemov

V sredo, 8. marca 2017, je na sedežu podjetja Topdom v Dolu pri Ljubljani potekalo celodnevno srečanje gradbenih izvajalcev in dobaviteljev fasadnih sistemov, ki se ga je udeležilo tudi naše podjetje. Povpraševanje po obnovi starih fasad in izdelavi novih je v precejšnjem porastu, kar se odraža tudi na trgu fasad in fasadnih sistemov, kjer razmeroma hitro prihaja do novosti tako na področju pravilne izvedbe, pa tudi uporabe novih materialov. Kot podjetje, ki je med drugim specializirano za izvedbo fasad različnih proizvajalcev fasadnih sistemov, stremimo k najvišji kakovosti izvedenih del, kar zagotavljamo tudi s spremljanjem novosti na tovrstnih strokovnih seminarjih in prenašanjem pridobljenega znanja na naša gradbišča.

SLIKA1-tudinaslovnica

Podjetje Baumit je 35 udeležencem konference prvo predstavilo svoje novosti na področju izvajanja njihovih fasadnih sistemov in materialov ter na praktičnih primerih pokazalo pravilno (pa tudi napačno) izvedene konstrukcijske sklope in detajle zunanjega stavbnega ovoja. Poudarili so pomen dodanih fotokatalizatorjev na površini zaključnega sloja; s pomočjo fotokatalizatorjev in svetlobe se organska umazanija razgradi in nato preko dežja spere s površine fasade.  

Družba Caparol je  udeležence seznanila s svojimi inovativnimi rešitvami na področju visoko trdnih lepil in predstavilo svoj protitočni sistem, ki naj bi ob pravilni izvedbi prenesel padajočo točo v velikosti oreha s hitrostjo več kot 80 kilometrov na uro. Osrednja tema podjetja Jub so bili pasivni fasadni sistemi; njihov predstavnik je poudaril njihove prednosti, med katerimi so do 10-krat manjša poraba energije, večje ugodje bivanja in preprečevanje pojava toplotnih mostov, ki pa jih lahko dosežemo zgolj ob pravilni izvedbi zunanjega toplotnega ovoja.

SLIKA2SLIKA3Predstavitev podjetja Rofix je temeljila na zanimivem in vse bolj razširjenem trendu naknadnega barvanja fasad oziroma zaključnih slojev, s čimer naj bi življenjsko dobo same fasade zaradi dodatne površinske plasti barve povečali za od 3 do 5 let. Podjetje Weber Saint-Gobain, ki je do nedavnega obsegalo ločeni podjetji Weber in Demit, se je osredotočilo na prednosti, pa tudi slabosti, svojih fasadnih sistemov v primerjavi s konkurenco, prav tako pa predstavilo nekatere inovativne rešitve za pogoste težave, s katerimi se velikokrat srečujejo izvajalci gradbenih del.

SLIKA4SLIKA5Konferenca je vključevala tudi ogled več kot 6000 kvadratnih metrov velikega skladišča družbe Topdom, ki spada med največje trgovce z gradbenim materialom v Slvoveniji, izobraževanje pa se je zaključilo z obiskom 56. Sejma Dom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

SLIKA6    SLIKA7

Rušenje nosilne stene v objektu – 1. del

Izvedba rušenja nosilne stene v stanovanjski hiši

Trendi v gradbeništvu se skozi leta, tako kot je to v navadi tudi na drugih področjih človekovega življenja, spreminjajo. Sodobna arhitektura se že nekaj desetletij odmika od masivnih konstrukcij zaprtega tipa k vitkim konstrukcijam, za katere so značilni veliki prostori in odprtine. Pogostokrat se nam na prvi pogled zdi, da je stena eden od nepogrešljivih elementov vsake konstrukcije, a temu vsekakor ni tako. Statično in nosilno funkcijo stene lahko v sodobnem gradbeništvu zlahka nadomestimo z drugačnimi rešitvami, ki lahko s seboj prinesejo številne prednosti: izboljšanje osvetljenosti in zračnosti prostorov, povečanje tlorisne površine stavbe, bivalni prostor estetsko posodobimo, prav tako pa pogostokrat zastarele, tudi poškodovane materiale starih stenastih konstrukcij zamenjamo s kvalitetnejšimi, s čimer povečamo varnost.

 SLIKA1 SLIKA2

Sliki 1 in 2: Sodobna arhitektura se že nekaj desetletij odmika od masivnih konstrukcij zaprtega tipa k vitkim konstrukcijam, za katere so značilni veliki prostori in odprtine.

Medtem ko odstranitev nenosilne stene lahko uvrstimo med nezahtevne gradbene posege, pri čemer pa moramo nenosilne stene v objektu seveda prepoznati, pa je rušenju nosilne stene potrebno nameniti malce več pozornosti. Rušenje se praviloma, kadar gre za izrazito velike razpone, ki jih s prefabriciranimi prekladami ne moremo nadomestiti, izvede na podlagi rezultatov statične presoje.

SLIKA3

Slika 3:Projekt statične presoje, na podlagi katerega je naše podjetje pri investitorju izvedlo rušenje 50 centimetrov debele nosilne stene z razpetino več kot 6 metrov.

S statično presojo računsko analiziramo načrtovan gradbeni poseg in z upoštevanjem predpisov, ki veljajo pri projektiranju objektov, upoštevamo različne vplive, ki bi lahko prispevali k izgubi stabilnosti ali celo porušitvi objekta. Statična presoja, ki jo izvede usposobljen in kvalificiran statik, vsebuje tudi podano rešitev, med najpogostejšimi pa sta nosilca v armiranobetonski ali jekleni izvedbi.

 

 

SLIKA4 SLIKA5

Slika 4: Nosilec v armiranobetonski izvedbi.             Slika 5: Nosilec v jekleni izvedbi.

Več o poteku izvedbe rušenja nosilne stene v stanovanjski hiši pa v drugem delu prispevka, ki sledi v kratkem.