Na osnovi ogleda vam izdelamo podroben in strokoven popis del za adaptacijo stanovanjske hiše ali stanovanja. Adaptacijo stanovanj in adaptacijo stanovanjske hiše opravimo tudi na ključ, saj sodelujemo s skupino obrtnikov že več let. Če ves postopek adaptacije spremlja ena ekipa strokovnjakov, je to dobrodošla prednost, saj olajša delo.

Za dodatne informacije v zvezi z adaptacijami nas kontaktirajte.
 
 
RUŠITVENA DELA
 
S strokovno opravljenim rušenjem so stroški adaptacije manjši. V primeru nestrokovne izvedbe rušitvenih del lahko pride do poškodbe delavcev ali poškodb preostalega dela objekta. S pravilnim in strokovnim rušenjem minimalno vplivamo na stabilnost in ostalo konstrukcijo objekta. Ves porušen material tudi odpeljemo na deponijo.
 
 
 • preboj stene,izdelava prebojev za vratne in okenske odprtine.
  Zelo pomemben je strokovni pristop za izvedbo prebojev sten. Pomembno je, ali je stena nosilna ali nenosilna.
  Z vsakim prebojem v nosilni zid posežemo v konstrukcijo oziroma statiko objekta.
 • rušenje stene, (betonskih, opečnih, montažnih sten), zamenjava porušene stene z železnimi nosilci ali armiranobetonskimi nosilci.
 • rušenje lesenih stropov,
 • rušenje tlaka,
 • rušenje dimnika. Izvaja se ob dotrajanosti, saj postane-jo nevarni za okolico.
  Tudi iz vidika požarne varnosti je pomembno, da je dimnik brezhiben.
 • izrez betonske plošče se izvede običajno pri nadzidavah oziroma pri izdelavi mansarde.
 • rušenje balkona.
OSTALA OBNOVITVENA DELA:

SPLOŠNA ZIDARSKA DELA: