Popis del je sestavni del vsakega gradbenega projekta, ne glede na velikost, vrsto in zahtevnost investicije. Njegova strokovna izdelava z natančno opredeljenimi količinami je predpogoj za izdelavo natančne ponudbe s strani izvajalskih podjetij, na podlagi katerih lahko investitor izbere ustreznega izvajalca in pravočasno predvidi strošek investicije, sanacije ali drugega gradbenega posega.

Nerazumnim odstopanjem v končni ceni v primerjavi z začetno ponudbo in uporabi nekvalitetnih materialov v fazi gradnje se izognemo s pripravo natančnega popisa del, v katerem so v posameznih postavkah jasno definirana dela, ki morajo biti opravljena, vključno z zahtevanimi materiali, ki morajo biti pri tem uporabljeni. Vsaka postavka vsebuje tudi količinski opis del s predvideno količino in enoto, ki je podlaga za pripravo cene s strani izvajalskega podjetja.

Glede na investicijske vrednosti gradbenih del je strošek priprave popisa del praktično zanemarljiv.

Z njim se še pred začetkom gradnje dobimo jasno sliko o strošku investicije, na podlagi popisa del pa lahko hkrati opravimo tudi objektivno primerjavo ponudb konkurenčnih gradbenih podjetij in tako lažje izberemo izvajalca.  

V podjetju izdelujemo popise del za:

  • novogradnje,
  • energetske sanacije objektov,
  • potresne sanacije objektov,
  • adaptacije stanovanjskih ali večstanovanjskih objektov,
  • izdelavo fasad,
  • zunanje ureditve in
  • obrtniška dela.

Zapomnimo si: najcenejša ponudba na začetku ni nujno tudi najcenejši račun na koncu!

 

 

Naročite svoj popis del na info@gi-majhen.si