Novogradnje:

  • Stanovanjska hiša v Mostah pri Komendi.

 

  • Izgradnja treh stanovanjskih hiš do III. gradbene faze, Ljubljana – Podutik

 

  • Izgradnja stanovanjske hiše, Breg ob Savi, gradnja stanovanjske hiše Ljubljana – Trnovo, gradnja stanovanjske hiše Pece pri Grosupljem

 

  • Dokončanje stanovanjske hiše od III. gradbene faze do vselitve, Ljubljana – Sostro

 

  • Izdelava klasičnih ročnih ometov, Mengeš, klasični ometi Grosuplje,  klasični ometi Ljubljana – Podutik, klasični ometi Dravlje, izdelava klasičnih ometov Vič

 

 • Priprava za montažno hišo: temelji-Lesno brdo, temeljna plošča, hidroizolacija, kanalizacija-Vnanje Gorice,

     temeljna plošča s toplotno izolacijo, hidroizolacija, kanalizacija-Moste pri Komendi

  • Izgradnja garaže: Lj.Šiška, gradnja garaže Vič, gradnja garaže Verovškova ulica,  zidanje garaže Borsetova ulica.

 

 • Izgradnja stanovanjske hiše do III. gradbene faze in betonske škarpe, Komenda.

Prizidki in nadzidave:

  • Nadzidava hiše, Ihan-dvigovanje obstoječe strehe, dozidava zidov, izdelava venca, predelne stene, estrihi

 

  • Nadzidava hiše za eno nadstropje, Ljubljana – Tomačevo in izdelava mansarde

 

  • Nadzidava hiše in izdelava mansarde, dozidava zidov, izdelava strehe, rušenje nosilnih sten v pritličju in nadomeščanje le-teh z Fe nosilci, izdelava ročnih ometov, izdelava estriha, obloga mansarde s knaufom-Lj.Vič

 

  • Dozidava ključavničarske delavnice, Zapoge

 

  • Izgradnja prizidka k stanovanjski hiši, Ljubljana – Moste, gradnja prizidka Vič, gradnja prizidka Bizovik, izgradnja prizidka Blatna Brezovica, gradnja prizidka Lj.Brod, Kodeljevo, izgradnja prizidka Vodmat, Lj.Velebitska ulica

 

 • Nadzidava stanovanjske hiše, Dol pri Ljubljani

Adaptacije stanovanjskih hiš:

  • Kompletna adaptacija stanovanjske hiše, Izlake, adaptacija st.hiše Kašelj, adaptacija st.hiše Ljubljana – Vič, adaptacija stanovanjske hiše Moste

 

  • Odkop hiše in izdelava hidroizolacije, Reteče pri Škofji Loki, izdelava hidroizolacije Ljubljana – Brod, Črnuče

 

  • Kompletna obnova hiše: rušenje sten, izdelava stopnišča in predelnih sten, menjava estrihov, izdelava strehe, terase…, Domžale

 

  • Obnova kleti s sanirnim ometom, Ljubljana – Šiška

 

  • Izgradnja zunanjih  stopnic in obnova terase – polaganje granita na terasi, Podreča

 

  • Adaptacija nadstropja stanovanjske hiše, rušenje nosilne stene, montaža Fe nosilca, izravnava sten, adaptacija kopalnice, polaganje keramike, Lj.Tržaška cesta

 

 • Kompletna adaptacija stanovanjske hiše in zamenjava strešne kritine, Medvode

Adaptacije stanovanj:

  • Ulica Jana Husa; kompletna obnova-adaptacija (tlaki, inštalacije, adaptacija kopalnice)

 

  • Medvedova ulica; kompletna obnova-adaptacija (rušitve, prezidave, inštalacije, parket)

 

  • Runkova ulica; menjava estrihov, vrat, talnih oblog, oken, adaptacija kopalnice

 

  • Podjunska ulica; izdelava suhih estrihov, adaptacija kopalnice, menjava okna in vrata

 

  • Koblarjeva ulica; rušitev sten, menjava parketa, izdelava sten iz knaufa

 

  • Gregorčičeva ulica, preboji nosilnih sten in montaža Fe okvirjev-nosilcev, izravnava sten, obnova kopalnice, izdelava suhega estriha, polaganje parketa

 

  • Ulica Bratov Jančar; izdelava predelnih sten, preboji, izdelava novega vhoda, izdelava kanalizacije

 

 • Trzin; rušenje nosilnih sten in montaža Fe nosilca

Adaptacija kopalnice (obnova instalacij, polaganje keramike)

 • Podlimbarska ulica (obnova dveh kopalnic), Črnigojeva, Goriška (obnova dveh kopalnic),Staretova, Slovenska cesta, Podjunska ulica, Runkova, Tržaška cesta, Lj.-Trnovo

Urejanje okolice:

  • Polaganje tlakovcev ob stanovanjskih hiši, Količevo, Polje pri Vodicah, Domžale, Ljubljana – Črnuče, Šiška

 

  • Polaganje betonskih plošč, obloga zunanjih stopnic z pranimi ploščami, izdelava ograje iz dvostransko cepljenih betonskih zidakov, Količevo

 

  • Polaganje travnih plošč, Trzin, Lj.Črnuče

 

  • Izdelava škarpe iz betonskih škarpnikov, Vikrče, Ljubljana – Vižmarje

 

  • Izdelava betonske škarpe in ograje, Ljubljana – Vič, Podutik, Šmarje Sap

 

  • Izdelava potk iz pranih plošč, postavitev robnikov in kanalet ob stanovanjskem bloku, Gregorčičeva ulica v Ljubljani

 

  • Izdelava dvorišča iz granitnih plošč in granitnih kock, Ljubljana – Brod

 

  • Ureditev okolice ob bazenu in izdelava lesenih tal iz lesa IPE, Ljubljana – Brod

 

  • Izdelava dvorišča iz cepljenega granita, Ljubljana – Polje

 

  • Izdelava terase in poti iz porfida, Lj.Trnovo

 

  • Izdelava škarpe, vhoda v klet z zunanjimi stopnicami, polaganje betonskih tlakovcev in robnikov, postavitev ltž pokrovov na jaških, Adamičeva ulica-Domžale

 

  • stanovanjski blok na Chendujski ulici: polaganje pranih plošč in robnikov ob st.bloku, popravilo fasadnega podstavka in barvanje, obnova peskolovov z ltž rešetkami

 

  • dva stanovanjska bloka Pot na Fužine: polaganje pranih plošč in robnikov ob st.bloku, popravilo in barvanje fasadnega podstavka, popravilo fasade in barvanje fasade na vhodih, zamenjava rešetk pred vodnimi vrati

 

  • stanovanjski blok na Gregorčičevi ulici; obnova zunanjih stopnic, sanacija dotrajanega betona, popravilo stopnic iz teraca, polaganje granita na podestih, izravnava in barvanje betonske konstrukcije stopnic

 

  • polaganje porfida (terasa in vrtne poti), Lj.Trnovo

 

  • izdelava ograje iz fasadne opeke, Lj.Trnovo

 

  • izdelava zidane in žične ograje ter postavitev robnikov, Lj.Trnovo

 

  • izdelava betonskega podstavka in žične ograje, Lj.Vič, Podutik

 

  • izdelava betonske ograje, Šmarje Sap

 

 •  izdelava dvorišča Ljubljana-Trnovo, Medvode, izdelava dvorišča Kranj

Ureditev in obnova poslovnih prostorov:

  • Obnova kuhinje, Pizzerija Azur

 

  • Gradbena dela v Abrahamsbergovi sobi, Pizzerija Foculus

 

  • Ureditev parkirnih prostorov in postavitev električnih drsnih vrat, Te biro d.o.o.

 

  • Izvajanje gradbenih del v očesni ambulanti, Optika Zakovšek

 

  • Gradbena dela v zobni ambulanti, dr. Novšak

 

  • Polaganje tlakovcev in robnikov, ROOF d.o.o. Polje pri Vodicah

 

 • Dom upokojencev Šiška:

– Adaptacija prvega nadstropja
– Obnova ambulante
– Izdelava dvorišča
– Obnova frizerskega salona in pedikure
– Obnova dveh stopnišč

Izdelava fasade

 • Fasade na stanovanjskih hišah in prizidkih: Brod, Notranje Gorice, Ljubljana – Tomačevo, Sostro, Rudnik, Podutik, Koritkova ulica, Vižmarje, Lj.Vič-Tržaška cesta, Lj.Vič-Tbilisijska ulica, Lj. Nove Jarše – Kodrova ulica, Lj. Pilonova ulica, fasada na stanovanjski hiši Komenda, fasada na stanovanjski hiši Kočenska ulica

 

Kot podizvajalec smo sodelovali:

 • Osnovne šole

– O.Š. Šentvid, obnova razredov, kurilnice in sanitarij,
– O.Š. Franc Rozman Stane, obnova telovadnice, pomožnih prostorov in učilnic,
– O.Š. Mirana Jarca, obnova kuhinje in izdelava dodatnega stopnišča v klet in obnova kleti
– O.Š. Šentjakob, obnova razredov in sanitarij,
– O.Š. Ledina, obnova sanitarij,
– O.Š. Koseze, postavitev pomožnega skladišča in obnove kurilnice,
– O.Š. Savsko naselje, obnova telovadnice, zamenjava oken,
– O.Š. Fužine.

 • Vrtci

– vrtec Rožna dolina, obnova učilnic in pomožnih prostorov,
– vrtec Vrhovci, izdelava pisarn, pomožnih prostorov in kurilnice,
– vrtec Rožle, obnova učilnic in pomožnih prostorov,
– vrtec Biba, obnova igralnic, garderob in sanitarij,
– vrtec Zadobrova – izdelava učilnic,
– vrtec Zajčja Dobrava – izdelava dvorišča in obnova kurilnice

 • TPC Murgle

     – obnova sanitarij, adaptacija sanitarij