S svojimi 25 letnimi izkušnjami na področju gradbeništva že vsa leta nudimo investitorjem in strankam svetovanje, v primeru bolj zapletenih gradbenih posegov, sanacij ali novogradenj pa lahko izdelamo tudi strokovno mnenje o rešitvah, ki so smiselne iz strokovnega in finančnega vidika. Skozi leta se je že večkrat izkazalo, da je ravno mnenje strokovnjaka iz področja gradbeništva ključno za izbiro prave poti, ki jo nato izbere investitor, s čimer pride do uspešne realizacije projekta.

Strokovna mnenja, sestavljena iz tekstualnega in grafičnega dela, so podlaga za pripravo popisov del in gradbenih posegov. Z njimi lahko predvidimo tudi stroške gradbenih posegov in izberemo način, ki je s finančnega in tehnološkega vidika najustreznejši.

Za svetovanje in izdelavo strokovnih mnenj smo vam na voljo na info@gi-majhen.si