Slabo načrtovani ali izvedeni detajli balkonov in teras in pomanjkanje hidroizolacije na vremensko najbolj izpostavljenih delih objektov so pogostokrat vzrok za pojav vlage, zamakanja ali vidnih poškodb (odstopanje keramičnih oblog, odpadanje ometa…) na balkonih in terasah. 

S celovitim pristopom sanacije vsaka terasa ali balkon predstavlja izziv, ki ga je s skrbnim načrtovanjem in kakovostno izvedbo možno obnoviti, s tem pa tudi preprečiti pojav vlage, zamakanja ali poškodb na še nedotaknjenih konstrukcijskih elementih.

Z uporabo klasičnih in sodobnih hidroizolacijskih sistemov ter materialov, ustreznim načrtovanjem naklonov in odvodnjavanja padavinskih voda lahko zagotovimo obstojno in dolgotrajno ureditev tudi najzahtevnejših teras in balkonov.

Najpogosteje uporabljena talna obloga pri sanacijah teras je keramika, možna pa je vgradnja tudi drugih talnih oblog po želji stranke (granitogres plošče, betonske plošče, WPC kompozitne plošče/deske, lesene talne obloge…). Smo usposobljeni tudi za izvedbo sistemov dvignjenih teras (kot n. pr. Buzon sistem), kjer se padavinske vode iztekajo pod samo pohodno teraso.

Za več informacij v zvezi s sanacijami teras in balkonov nas kontaktirajte na info@gi-majhen.si