Rušenje nosilne stene v objektu – 1. del

Izvedba rušenja nosilne stene v stanovanjski hiši

Trendi v gradbeništvu se skozi leta, tako kot je to v navadi tudi na drugih področjih človekovega življenja, spreminjajo. Sodobna arhitektura se že nekaj desetletij odmika od masivnih konstrukcij zaprtega tipa k vitkim konstrukcijam, za katere so značilni veliki prostori in odprtine. Pogostokrat se nam na prvi pogled zdi, da je stena eden od nepogrešljivih elementov vsake konstrukcije, a temu vsekakor ni tako. Statično in nosilno funkcijo stene lahko v sodobnem gradbeništvu zlahka nadomestimo z drugačnimi rešitvami, ki lahko s seboj prinesejo številne prednosti: izboljšanje osvetljenosti in zračnosti prostorov, povečanje tlorisne površine stavbe, bivalni prostor estetsko posodobimo, prav tako pa pogostokrat zastarele, tudi poškodovane materiale starih stenastih konstrukcij zamenjamo s kvalitetnejšimi, s čimer povečamo varnost.

 SLIKA1 SLIKA2

Sliki 1 in 2: Sodobna arhitektura se že nekaj desetletij odmika od masivnih konstrukcij zaprtega tipa k vitkim konstrukcijam, za katere so značilni veliki prostori in odprtine.

Medtem ko odstranitev nenosilne stene lahko uvrstimo med nezahtevne gradbene posege, pri čemer pa moramo nenosilne stene v objektu seveda prepoznati, pa je rušenju nosilne stene potrebno nameniti malce več pozornosti. Rušenje se praviloma, kadar gre za izrazito velike razpone, ki jih s prefabriciranimi prekladami ne moremo nadomestiti, izvede na podlagi rezultatov statične presoje.

SLIKA3

Slika 3:Projekt statične presoje, na podlagi katerega je naše podjetje pri investitorju izvedlo rušenje 50 centimetrov debele nosilne stene z razpetino več kot 6 metrov.

S statično presojo računsko analiziramo načrtovan gradbeni poseg in z upoštevanjem predpisov, ki veljajo pri projektiranju objektov, upoštevamo različne vplive, ki bi lahko prispevali k izgubi stabilnosti ali celo porušitvi objekta. Statična presoja, ki jo izvede usposobljen in kvalificiran statik, vsebuje tudi podano rešitev, med najpogostejšimi pa sta nosilca v armiranobetonski ali jekleni izvedbi.

 

 

SLIKA4 SLIKA5

Slika 4: Nosilec v armiranobetonski izvedbi.             Slika 5: Nosilec v jekleni izvedbi.

Več o poteku izvedbe rušenja nosilne stene v stanovanjski hiši pa v drugem delu prispevka, ki sledi v kratkem.

Comments for this post are closed.