Rušenje lesenih stropov se izvaja večinoma v starejših objektih. Leseni strop se nadomesti z armiranobetonsko ploščo, ki ima boljšo nosilnost pri velikih prostorih (razpetinah), ob tem pa ne prihaja do povesa kot pri lesenih stropih. Pri odstranitvi lesenih stropov v večstanovanjskih hišah prihaja do težav, saj je potrebno izprazniti stanovanje spodaj in zgoraj nad lesenim stropom, zato se leseni stropi odstranjujejo in zamenjujejo predvsem v enostanovanjskih hišah.
 
 
Za dodatne informacije v zvezi z adaptacijami nas kontaktirajte.