Obnavljanje starih kopalnic je zelo zahteven poseg, ki zahteva pravilno vodenje izvedbe in izbor odgovarjajočih materialov. Kopalnico obnovimo zaradi dotrajanosti instalacij, izboljšanja funkcionalnosti, uporabnosti in nenazadnje udobja. Pri obnovi kopalnice je potrebno posebno pozornost posvetiti temeljiti obnovi instalacij ter izbiri materialov, zlasti pri tesnenju. V veliko primerih je pomembno, da je delo opravljeno v čim krajšem času. Zato je zelo pomembno vodenje in koordinacija del. Kompletna obnova kopalnice traja od 7 do 14 dni, odvisno od velikosti in načina izvedbe. V zadnjem času je pri obnovi kopalnice velik poudarek na hidroizolaciji prostora, saj je trend pri obnovi kopalnic, da je tuš narejen iz keramične obloge in kanalete, ki služi za odtok. Za optimalno tesnenje tuša uporabljamo Hidrostop elastik proizvajalca Kema Puconci.
 
 
Za dodatne informacije v zvezi z adaptacijami nas kontaktirajte.