NOVOGRADNJA

Gradimo novogradnje, ki so energijsko varčne, klasično opečne, armiranobetonske, iz opažnih zidakov vseh vrst.

Novogradnjo vam izvedemo do posamezne gradbene faze ali stanovanjsko hišo zgradimo na ključ.

 • gradnja stanovanjske hiše,
 • gradnja prizidka,
 • gradnja garaže,   
 • gradnja pomožnih objektov.

ZEMELJSKA DELA:

 • izkopi,
 • izdelava kanalizacije in drenaže,
 • izdelava jaška in greznice.
 
GRADBENA DELA:
 • izdelava dvorišča
 • izdelava ograje in izdelava škarpe,
 • vzidava zunanjih polic,
 • izdelava fekalne kanalizacije
 • izdelava meteorne kanalizacije,
 • izdelava armature, montaža armature,
 • izdelava opažev,
 • izdelava temeljne plošče za montažno hišo,
 • postavitev delovnega odra.

ZIDARSKA DELA:

 • zidanje dimnikov z dimniškimi elementi (Schiedel, Ekoker... ali klasičnih z NF dimniško opeko),
 • zidanje z bloki vseh vrst (opečnimi bloki, betonskimi bloki, siporeks bloketi...)
 • možnost dviga obstoječe strehe, podzidava oziroma dozidava zunanjih in notranjih sten.
 • Izdelava AB vezi ter ponovno fiksiranje strehe na nove zidove.
 
Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z zunanjimi gradbenimi deli, nas lahko kontaktirate.