Slovenija leži na izrazito potresnem območju v Evropi, enotne evropske standarde Evrokod, ki urejajo projektiranje projektiranje potresno varnih konstrukcij, pa smo sprejeli in uveljavili šele pred kratkim. Mnoge konstrukcije, s katerimi se srečamo danes, so z vidika potresne varnosti tako neustrezne, za zagotovitev varnosti pa bi bilo potrebno opraviti potresno sanacijo z vgradnjo protipotresnih vezi in podobnih elementov, brez katerih sodobnih hiš ni mogoče več graditi.

Glede na izkušnje, ki jih v podjetju s potresnimi sanacijami imamo, in v sodelovanju s statikom oziroma projektantom vam lahko v podjetju pripravimo celostno oceno potresne varnosti objekta in predlagamo ukrepe, ki bi objekt izboljšali z vidika potresne varnosti. V primeru načrtovane obširnejše prenove objekta je razmislek o protipotresni sanaciji vsekakor na mestu, saj lahko načrtovano adaptacijo izkoristimo tudi za izboljšanje nosilnosti objekta v primeru potresa, posledično pa tudi varnosti njegovih uporabnikov oziroma stanovalcev.

Naročite oceno potresne varnosti vašega objekta na info@gi-majhen.si