Še tako dovršena notranjost hiše zbledi ob neurejeni okolici. Ne samo, da ne zaključuje celote, ampak lahko povzroča škodo z zadrževanjem vode na nepravih mestih in z vnašanjem nesnage v notranjost objekta. Urejena okolica predstavlja posamezniku zadovoljstvo in izziv obenem. Okolico zgradb ureja ureditev tlaka in dovoznih poti. Tlak uredimo skladno s potrebami, namenom in estetskimi zahtevami ter finančnimi zmožnostmi. Pri delu lahko uporabljamo naravni kamen, različne betonske tlakovce, žgano opeko in druge materiale. Izbira materiala za ureditev tlaka je v veliki meri odvisna od atmosferskih pogojev in geografske lege objekta.
 
Material, ki zadosti skoraj vsem estetskim in fizikalnim potrebam, so betonski tlakovci. Tlakovci se razlikujejo po obliki, debelini, barvi,... Travne plošče so primerne za prometne površine, avtomobilska parkirišča, poti za pešce, dovoze...
 
Betonski strešniki, betonski tlakovci, palisade, škarpniki, robniki, kanalete ali plošče za pešpoti in porfido v precejšnji meri vplivajo na oblikovanje našega življenjskega prostora in so tudi zelo dobro sprejeti. Pri teh gradbenih materialih se odlično povezujeta tehnična funkcionalnost in estetski videz.
 
Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z zunanjimi gradbenimi deli, nas lahko kontaktirate.