Energetska sanacija objekta predstavlja korenito izboljšanje kvalitete bivanja ne le zaradi učinkovitejše porabe energije in posledično manjših stroškov ogrevanja; z uporabo sodobnih in učinkovitejših materialov dosežemo tudi boljšo zvočno izolativnost objekta, z energetsko sanacijo objekta pa preprečimo nastanek nezaželenih (in zdravju škodljivih) pojavov, kot so zidne plesni, vlaga in podobno.

Stavbni elementi, ki prispevajo k energetski (ne)učikovitosti stavb, so predvsem stavbno pohištvo (okna, vrata), zunanji toplotni ovoj, načini ogrevanja in drugo. S pomočjo ocene njihove toplotne prehodnosti in izolativnosti ter drugih parametrov lahko hitro ugotovimo energetsko učinkovitost same stavbe, pri tem pa izvedemo tudi analizo energetske sanacije in oceno stroškov.

V podjetju vam pripravimo mnenje in oceno energetske učinkovitosti vaše stavbe na podlagi analize obstoječega stanja, prav tako pa predlagamo ustrezne rešitve, s katerimi bi povečali energetsko učinkovitost stavbe in izboljšali kvaliteto bivanja v prostorih. Na željo investitorja lahko izdelamo tudi oceno stroškov investicije in pripravimo podroben popis del za gradbena dela, s katerim celostno in strokovno pristopimo k energetski sanaciji vašega objekta še danes.

Naročite oceno energetske učinkovitost za vaš objekt na info@gi-majhen.si