Načrtovanje energetske sanacije stavbe je v času, ko cene energentov rastejo, gradbene posege za izboljšanje toplotne izolativnosti stavb s subvencijami Eko sklada (https://www.ekosklad.si/) spodbuja tudi država, eno izmed poglavitnih dejavnosti sodobnih investitorjev.

Energetska sanacija objekta predstavlja korenito izboljšanje kvalitete bivanja ne le zaradi učinkovitejše porabe energije in posledično manjših stroškov ogrevanja; z uporabo sodobnih in učinkovitejših materialov dosežemo tudi boljšo zvočno izolativnost objekta, z energetsko sanacijo objekta pa preprečimo nastanek nezaželenih (in zdravju škodljivih) pojavov, kot so zidne plesni, vlaga in podobno.

Energetska sanacija stavbe pa v večini primerov vodi tudi do izdelave fasade, ki je v sodobnem času izrednega pomena za estetsko (in prodajno) vrednost objekta. Izbira pravih materialov, fasadnega sistema in tehnologije gradnje je ključnega pomena za kvalitetno in učinkovito izvedbo fasaderskih del na objektu, pomembna pa je tudi izbira in razporeditev barv, ki mora ustrezati tako investitorju kot tudi okolici, v katero je umeščena.

Izdelava barvnih študij fasad se vedno bolj uveljavlja tudi pri nas. V podjetju vam poleg hitre in ugodne izdelave 3 arhitekturnih variant končnega izgleda na podlagi vaših fotografij in želja nudimo tudi ostale storitve, s katerimi lahko celovito načrtujete obnovo ali izdelavo fasade.

Arhitekturna barvna študija fasade vključuje:

 • izdelavo 3 variant fasad na podlagi vaših fotografij in želja,
 • grafično pripravo barvne študije v tiskani ali elektronski obliki,
 • osnovno svetovanje in manjše kasnejše popravke glede na želje investitorja.

Osnovna barvna študija fasade vključuje:

 • pregled in ocena obstoječega stanja objekta,
 • izbiro in opis najprimernejšega fasadnega sistema,
 • izdelavo 3 variant fasad na podlagi vaših fotografij in želja,
 • izdelavo popisa del za fasaderska dela,
 • pripravo ponudbe za izdelavo fasade,
 • grafično pripravo barvne študije v tiskani ali elektronski obliki,
 • osnovno svetovanje in manjše kasnejše popravke glede na želje investitorja.

Celostna barvna študija fasade vključuje:

 • pregled in ocena obstoječega stanja objekta,
 • izbira in opis najprimernejšega fasadnega sistema,
 • izdelavo 3 variant fasad na podlagi vaših fotografij in želja,
 • izdelavo izvedbenih načrtov za izbrano varianto fasade,
 • izdelavo popisa del za fasaderska dela,
 • pripravo ponudbe za izdelavo fasade,
 • grafično pripravo barvne študije v tiskani ali elektronski obliki,
 • osnovno svetovanje in manjše kasnejše popravke glede na želje investitorja.

 

Naročite svojo barvno študije fasade na info@gi-majhen.si